Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego

Psalm CXVII. U Żydów 118.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Oznajmuje Prorok Chrysta Pana, że jest kamień węgłowy, który dwie ściany spaja, tudzież ku chwaleniu go upomina.

Alleluja.
Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
Niechaj teraz mówi Izrael, że dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.
Niechaj teraz mówi dom Aaronów: że na wieki miłosierdzie jego.
Niechaj teraz mówią, którzy się boją Pana: że na wieki miłosierdzie jego.
Z ucisku wzywałem Pana: i wysłuchał mię na przestrzeństwie Pan.
Pan pomocnikiem moim: nie będę się bał, coby mi uczynił człowiek.
Pan pomocnikiem moim: a ja wzgardzę nieprzyjacioły moje.
Lepiéj jest ufać w Panu, niźli ufać w człowieku.
Lepiéj jest mieć nadzieję w Panu, niźli mieć nadzieję w książętach.
Wszyscy narodowie obtoczyli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
Obstąpiwszy ogarnęli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
Obstąpili mię jako pszczoły, i rozpalili się jak ogień w cierniu: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
Potrącony wywróciłem się, abym upadł: a Pan wspomógł mię.
Moc moja i chwała moja Pan: i stał mi się zbawieniem.
Głos wesela i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych.
Prawica Pańska uczyniła moc: prawica Pańska wywyższyła mię: prawica Pańska dokazała mocy.
Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie.
Karząc karał mię Pan: a nie zdał mię na śmierć.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: wszedłszy w nie będę Panu wyznawał.
Ta brama Pańska: sprawiedliwi przez nię będą chodzić.
Będęć wysławiał, żeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.
Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła. 
Od Pana się to stało: a jest dziwno w oczach naszych.
Ten jest dzień, który uczynił Pan: radujmy się i weselmy się weń.
O Panie! zbaw mię: o Panie! zdarz dobrze.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego.
Bóg Pan, i oświecił nas. Postanówcie dzień uroczysty w gęstwie, aż do rogu ołtarza.
Bóg mój jesteś ty, i wyznawać ci będę: Bóg mój jesteś ty, i wywyższać cię będę. Będęć wyznawał, iżeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.

Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.

No comments:

Post a Comment