Wołałem do Pana, gdym był utrapiony, i wysłuchał mię

Psalm CXIX. U Żydów 120.
Okazuje Prorok, jakie mieszkanie między ludźmi kłamliwymi, a żeby go Pan wybawić z nich raczył, żąda.
Pieśń stopniów.

Wołałem do Pana, gdym był utrapiony, i wysłuchał mię.
Panie, wyzwól duszę moją od ust nieprawych, i od języka zdradliwego.
Coć może być dano, albo coć może być przyłożono do języka zdradliwego?
Strzały mocarzowe ostre z węglem pustoszącym.
Ach mnie, że się mieszkanie moje przedłużyło: mieszkałem z obywatelmi Cedar.
Długo przebywała dusza moja z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Byłem spokojny, gdym mówił z nimi: prześladowali mię bez przyczyny.

No comments:

Post a Comment