Podniosłem oczy moje na góry, skąd przyjdzie mi pomoc.

Psalm CXX. U Żydów 121.
Gdzie ucieczka a wszystko dufanie człowieka pobożnego, a jako gotowa pomoc jemu od Pana, tu nam Prorok opisuje.
Pieśń stopniów.

Podniosłem oczy moje na góry, skąd przyjdzie mi pomoc.
Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech nie da zachwiać się nodze twojéj: i niech nie zdrzymie, który cię strzeże.
Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela.
Pan cię strzeże: Pan obrona twoja po prawéj ręce twojéj.
Nie upali cię słońce we dnie, ani miesiąc w nocy.
Pan strzeże cię ode wszego złego: Pan niech strzeże dusze twojéj.
Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, odtąd i aż na wieki.

No comments:

Post a Comment