Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

Psalm CXXI. U Żydów 122.
Prorok upomina nas, abyśmy wdzięczni byli dobrodziejstw Pańskich, ażebyśmy w zgodzie, w pokoju, w społecznéj a jednostajnéj miłości braterskiéj żyli, chwaląc jednomyślnie Pana, Boga swego.
Pieśń stopniów.

Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.
Stawały nogi nasze w sieniach twoich, Jeruzalem.
Jeruzalem, które się buduje jako miasto: którego uczęstnictwo spółeczne!
Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie: świadectwo Izrael, ku wyznawaniu imieniu Pańskiemu.
Bo tam postawione są stolice na sąd: stolice w domu Dawidowym.
Proście o to, co jest ku pokojowi dla Jeruzalem, a dostatek niech będzie dla tych, którzy cię miłują!
Niechaj będzie pokój w mocy twojéj: a dostatek w basztach twoich.
Dla braci mojéj i bliźnich moich mówiłem pokoju pokój o tobie.
Dla domu Pana, Boga naszego, szukałem dobra tobie.

No comments:

Post a Comment