Uradowałem się wezwaniem pójdziemy do domu Pana

Psalm 122
          Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
Uradowałem się wezwaniem + pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram twoich, + Jeruzalem nowe, Kościele święty.
          O, Jeruzalem, miasto pokoju, + w tobie wszyscy się jednoczą.
          Przychodzą doń pokolenia, + aby wielbić imię Pana.
Prosimy o pokój dla ludu twego, + niech będą bezpieczni, którzy cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych + błagamy o dobra twoje.
przekład: ks. Jerzy Dziurzyński


No comments:

Post a Comment