Ku tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech.

Psalm CXXII. U Żydów 123.
Ludzi uciśnionych, a srodze utrapionych od okrutników odpornych, a sprzeciwnych woléj Bożéj, i przykazaniom jego.
Pieśń stopniów.

Ku tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech.
Oto jako oczy sług w rękach panów swoich: jako oczy służebnice w rękach pani swojéj: tak oczy nasze do Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmyć bardzo napełnieni wzgardy.
Bo jest bardzo napełniona dusza nasza pośmiewiskiem bogatych, i wzgardą pysznych.

No comments:

Post a Comment