Jedno, że Pan był z nami, niech teraz powie Izrael

Psalm CXXIII. U Żydów 124.
Dziękowanie za wyswobodzenie z ciężkości a niebezpieczeństwa i wszelakiego utrapienia.
Pieśń stopniów.

Jedno, że Pan był z nami, niech teraz powie Izrael:
Jedno, że Pan był z nami, gdy na nas ludzie powstali:
Snadźby nas byli żywo pożarli, gdy się gniewała zapalczywość ich przeciwko nam:
Snadźby nas była woda zatopiła, strumień przeszła dusza nasza.
Snadźby była przeszła dusza nasza wodę nie przebytą.
Błogosławiony Pan, który nas nie dał w zachwycenie zębom ich.
Dusza nasza, jako wróbel, wyrwana jest z sidła łowiących: sidło się potargało, a myśmy wybawieni.
Wspomożenie nasze w imieniu Pańskiem, który stworzył niebo i ziemię.

No comments:

Post a Comment