Którzy ufają w Panu, jako góra Syon

Psalm CXXIV. U Żydów 125.
Okazuje Prorok, że każdy człowiek dufać ma Panu, a jakowa tego odpłata.
Pieśń stopniów.

Którzy ufają w Panu, jako góra Syon: nie poruszy się na wieki, który mieszka w Jeruzalem.
Góry około niego: a Pan około ludu swego, odtąd i aż na wieki.
Bo nie zostawi Pan laski grzeszników nad dziedzictwem sprawiedliwych, aby sprawiedliwi nie ściągnęli ręki swéj ku niesprawiedliwości.
Czyń dobrze, Panie, dobrym: i tym, którzy są prawego serca.
Ale te, którzy ustępują za obowiązkami, powiedzie Pan z działającymi nieprawość: pokój nad Izraelem.

No comments:

Post a Comment