Alleluja. Chwal, duszo moja! Pana będę chwalił

Psalm CXLV. U Żydów 146.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Dufania w ludziach nie pokładać uczy, jedno w samym Panie, który stwarza, żywi, zachowywa, broni, wybawia, grzechy odpuszcza, wspomaga a na koniec zbawia, kogo raczy.

Alleluja. Chwal, duszo moja! Pana: Będę chwalił Pana za żywota mego: będę śpiewał Bogu memu, póki mię stawa.
Nie ufajcie w książętach: w syniech człowieczych, w których nie masz zbawienia.
Wynidzie duch jego, a obróci się w ziemię swoję: w ten dzień zginą wszystkie myśli ich.
Błogosławiony, którego Bóg Jakóba pomocnikiem: nadzieja jego w Panu, Bogu jego:
Który stworzył niebo i ziemię: morze i wszystko, co w nich jest: który strzeże prawdy na wieki.
Czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym: daje pokarm łaknącym: Pan rozwięzuje spętane.
Pan oświeca ślepych, Pan wzwodzi upadłe, Pan miłuje sprawiedliwe.
Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomoże: a drogi grzeszników zagubi.
Będzie Pan królował na wieki: Bóg twój, Syonie, na pokolenie i pokolenie.

No comments:

Post a Comment