Wywyższać cię będę, Boże, królu mój

Psalm CXLIV. U Żydów 145.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Upomina Prorok, abychmy zwycięstwa nad nieprzyjacielem naszym sobie nie przypisowali, ale samemu Bogu: tenże jest, co djabła mocą swą podchadza i zwycięża.

Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków.
Na każdy dzień będę cię błogosławił: i będę chwalił imię twe na wieki i na wieki wieków.
Wielki Pan i bardzo chwalebny: a wielkości jego niemasz końca.
Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: i moc twoję będą oznajmować.
Wielmożność świętobliwości twéj opowiadać będą: a dziwne sprawy twe wysławiać będą.
I moc strasznych spraw twoich ogłaszać będą: a wielkość twoję będą opowiadać.
Pamiątkę obfitéj słodkości twojéj wydawać będą: a z sprawiedliwości twojéj będą się weselić.
Litościwy i miłościwy Pan: cierpliwy, a wielce miłosierny.
Słodki Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki jego.
Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje; a święci twoi niech cię błogosławią.
Sławę królestwa twego będą opowiadać: a o możności twojéj mówić będą:
Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję, i chwałę wielmożności królestwa twego.
Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich.
Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: a podnosi wszystkie powalone.
Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego.
Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem.
Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich.
Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
Uczyni wolą tych, którzy się go boją: i prośbę ich wysłucha i zbawi je.
Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: a wszystkie grzeszniki wytraci.
Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków.

No comments:

Post a Comment