Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana: którzy chodzą drogami jego!

Psalm CXXVII. U Żydów 128.
Bojącym się Pana Boga na wszem szczęście służy.
Pieśń stopniów.

Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana: którzy chodzą drogami jego!
Prace rąk twoich że pożywać będziesz: szczęśliwyś jest i dobrze się mieć będziesz.
Żona twoja jako winna macica, płodna w kąciech domu twego: synowie twoi jako latorostki oliwne około stołu twego.
Oto tak ubłogosławion będzie człowiek, który się boi Pana.
Niechżeć błogosławi Pan z Syonu: i oglądaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni żywota twego:
I oglądaj syny synów twoich: pokój nad Izraelem.

No comments:

Post a Comment