Często walczyli na mię od młodości mojéj: niech teraz powie Izrael

Psalm CXXVIII. U Żydów 129.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Potucha ludziom uciśnionym, iż acz tu bywają trapieni od okrutników, jednak to znać mają, że jako trawa bez władzy ci okrutnicy zginą.
Pieśń stopniów.

Często walczyli na mię od młodości mojéj: niech teraz powie Izrael.
Często walczyli na mię od młodości mojéj, wszakże mię nie przemogli.
Na grzbiecie moim kowali grzesznicy: przedłużali nieprawość swoję.
Pan sprawiedliwy uciął szyję grzeszników.
Niech będą zawstydzeni i nazad obróceni wszyscy, którzy Syon mają w nienawiści.
Niech będą jako trawa na dachu, która pierwéj uschła, niżeli ją wyrwą.
Którą nie napełnił ręki swojej, który żnie: ani łona swego ten, który snopy zbiera.
I nie rzekli, którzy mimo szli: Błogosławieństwo Pańskie nad wami: błogosławilichmy wam w imię Pańskie.

No comments:

Post a Comment