Z głębokości wołałem k tobie, Panie!

Psalm CXXIX. U Żydów 130.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Modlitwa osobliwa kającego się a pokutującego człowieka, który prosi, aby go pan wolnym od grzechów uczynił.

Z głębokości wołałem k tobie, Panie!
Panie, wysłuchaj głos mój: niech będą uszy twoje nakłonione na głos modlitwy mojéj.
Jeźli będziesz obaczał nieprawości, Panie: Panie, któż wydzierży?
Albowiem u ciebie jest ubłaganie, i dla zakonu twego.
Czekałem cię, Panie: czekała dusza moja na słowo jego.
Nadzieję miała dusza moja w Panu, od straży porannéj aż do nocy.
Niechaj nadzieję ma Izrael w Panu; bo u Pana miłosierdzie, i obfite u niego odkupienie.
A on odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

No comments:

Post a Comment