Panie! nie wyniosło się serce moje

Psalm CXXX. U Żydów 131.
Przekład Ks. Jakóba Wujka
Nauka pobożnemu, pokorę zachować, a tu się Panu przypodobać, przykładem Dawida.

Panie! nie wyniosło się serce moje: ani się wywyższyły oczy moje: anim chodził w rzeczach wielkich, ani w dziwnych nad mię.
Jeźlim nie pokornie rozumiał, alem wywyższał duszę moję: jako dzieciątko ostawione u matki swojéj, tak odpłata na duszy mojéj.
Niechajże Izrael nadzieję ma w Panu odtąd aż na wieki.

No comments:

Post a Comment