Psalmy Niedzielne w Okresie Wielkanocnym


Rok A
Rok B
Rok C
I
Ps 118 (117)
II
Ps 118 (117)
III
Ps 16 (15)
Ps 4
Ps 30 (29)
IV
Ps 23 (22)
Ps 118 (117)
Ps 100 (99)
V
Ps 33 (32)
Ps 22 (21)
Ps 145 (144)
VI
Ps 66 (65)
Ps 98 (97)
Ps 67 (66)
Wniebowstąpienie: Ps 47 (46)
VII
Ps 27 (26)
Ps 103 (102)
Ps 97 (96)
Zesłanie Ducha Świętego Ps 104 (103)


Rok A
Rok B
Rok C
I.
Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
II.
Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
III.
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10.11 
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Ps 4, 2. 4 i 9 
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b 
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
IV.
Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Ps 118 (117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd 
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab 
My ludem Pana i Jego owcami.
V.
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab. 
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b 
Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
VI.
Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 
Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 
Wobec narodów objawił zbawienie.
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Wniebo-wstąpienie
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
VII.
Ps 27 (26), 1. 4. 7-8a 
W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab 
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.
Ps 97 (96), 1-2. 5-6 
Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.
Zesłanie Ducha Świętego
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.


No comments:

Post a Comment