Dlaczego Panie zgraja ta się mnoży, która mię trapi, i na mnie się sroży?

Psalm 3
Dlaczego Panie zgraja ta się mnoży,
Która mię trapi, i na mnie się sroży?
I każdy duszy mojej dogaduje:
Już cię Bóg teraz Twój nie wyratuje.
Ale Ty, Panie, mą tarczą i chwałą,
Przy Tobie wzniosę głowę moją śmiało.
Głos mój podniosę do Twojego tronu,
Ty mię wysłuchasz z górnego Syonu.
Przeto spać będę spokojny, bezpieczny,
Bo Pan mnie strzeże, Pan i Bóg mój wieczny.
Ani się zlęknę ich mnóstwa i broni,
Bóg stanie przy mnie, i Bóg mię zasłoni.
Powstań, o Boże, wybaw mię z ich złości,
Ty, co bezbożnym zawsze łamiesz kości.
Oni mię bowiem bez wszelkiej przyczyny
Tak prześladują, a jamci bez winy.
Panie, Tyś naszą pomocą i męztwem,
Racz lud nawiedzić swem błogosławieństwem.
Śpiewnik Liturgiczny Ks. Głodkiewicza, 1867 r.

No comments:

Post a Comment