Pójdźcie do Pana z winnym pokłonem, stańmy z radością przed jego tronem

Psalm 95
Śpiewnik Ks. F. Głodkiewicza
Pójdźcie do Pana z winnym pokłonem, + Stańmy z radością przed jego tronem;
Pieśń chwały jego niech brzmi z weselem, + Bóg to zbawieniem, Bóg naszym celem.
Pan to jest wielki nad wszystkie pany, + On nie odepchnie lud swój wybrany;
On w ręku swoim trzyma świat cały, + Bo ręce jego wszystko stwarzały.
Pójdźcie, a ręce wznosząc do Pana, + Padnijmy przed nim na swe kolana.
Łzami oblejmy tron Boga swego, + My lud i trzoda pastwiska jego.
Dziś, gdy słyszycie głos Pana swego, + Nie zatwardzajcie serca waszego;
Nie idźcie ojców waszych złym torem, + Co szli na puszczy ze mną uporem.
Zawsze mię kusząc słuchać nie chcieli, + Szukali cudów, choć je widzieli;
Gdym zaś ludowi zawsze pobłażał, + Przez lat czterdzieści on mię obrażał.
I rzekłem: Błędu serca słuchali, + Mych sprawiedliwych dróg nie poznali;

Przeto przysiągłem w gniewie nad nimi, + Że do mej świętej nie wnijdą ziemi

No comments:

Post a Comment