Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

Ps 147A,1-2.3-4.5-6 - V niedziela zwykła 5 II 2012
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.     בונה ירושלם יהוה נדחי ישׁראל יכנס
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany.     הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם

Przyjmuje się, że Psalm 147 powstał w okresie niewoli babilońsiej. W tym kontekście historii Ludu Bożego staje się jasny werset: "Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela." Powracający z wygnania odnajduja na nowo swoja ojczyznę, Pan ich gromadzi, moga znów żyć dla Boga jako Jego Naród Wybrany. 

My też czasem jestesmy "rozproszeni" - nasze myśli i cała aktywnośc nie ma okreslonego celu, błądzi tu i ówdzie, jabky po omacku szukając... Tęskonota wpisana w nasze serce nie pozwala spocząć w tym szukaniu, dobrze, jeżeli ciągle czegoś w życiu szukamy! 


Kiedy jednak jesteśmy juz zmęczeni podążaniem w różnych kierunkach i błądzeniem bez celu, modlitwa Psalmem 147 pozwala mieć ufność w Panu: Pan gromadzi rozproszonych... Pan jednoczy władze naszego umysłu i aktywność naszego życia. Pan nadaje mu słuszny kierunek i sens. Pan buduje Jeruzalem - świątynię swojej obecności w nas. Poddajmy się Jego działaniu, Jego prowadzeniu, by zjednoczył to, co w nas rozproszone, w planie, który przygotował dla naszego życia.

No comments:

Post a Comment