W każdym ucisku wołałem do Pana, a prośba moja zawsze wysłuchana

Psalm 120
przekład Franciszka Karpińskiego (Psalm CXIX)
Ten Psalm od któregoś z wygnańców Babilońskich złożony jest, i czternaście następujących Psalmów także niepewnego są autora. Wszystkie piętnaście bywały śpiewane od wygnańców w Babilonii. Tytuł tego Psalmu i następujących jest w Hebrayskim taki: Pieśń stopniów; dlatego te Psalmy nazywano gradualnemi; coby te stopnie znaczyć miały, niewiadomo jest. Dorozumiewają się na kilka tych psalmów, że są Dawida, ale w tym pewności nie masz.
W każdym ucisku wołałem do Pana, + A prośba moja zawsze wysłuchana:
Uwolń mię,  Panie! od ust nieżyczliwych, + I od pochlebstwa języków zdradliwych.
Cóż tobie z kłamstwa języku wszeteczny! + Ludzka nienawiśc, a gniew Boga wieczny.
Słowa twe strzały; gdzie swóy cel wymierzą, + Ognistèm ostrzem śmiertelnie uderzą.
Pókiż, niestety! w tey smutnèy podróży, + Wędrówka moja jeszcze się przedłuży?
Zamieszkałem się z mieszkańcy Cedaru, (*) + Tęskni ma dusza z pod swego ciężaru.
Mnie miła zgoda: chciałem żyć spokoynie, + z temi, którzy myśleli o woynie
Kiedym rozmawiał, a oni zuchwali, + Wśrzód mowy mojey mieczów dobywali.
(*) Cedar w tamtym czasie nazywała się część Arabii, teraz nazwaney opuszczona, którèy mieszkańce błąkający się pod namiotami mieszkali, a byli srogiemi. O nich wzmianka u Izaijasza, Jeremiasza, Ezech. Cantic. jest podobieństwo , że wygnańce z dawney Babilonii tam się ukrywali.

No comments:

Post a Comment