Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy

Psalm 122
przekład Jana Kochanowskiego

Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy
I ujźrzem, o Jeruzalem, twe piękne bramy;
Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata,
Zgodą mieszczan swych spojona na wieczne lata.
     Tam ku służbie Pańskiej, jako zakon skazuje,
     Naród żydowski ze wszytkich krain wstępuje;
     Tam prawo, tam jest zasadzon pałac sądowy,
     Tam stolica i on zacny tron Dawidowy.
Niechże w tobie, piękne miasto, pokój przebywa,
Którego niech twój przyjaciel z tobą używa;
Pokój w twardych basztach twoich niechaj się mnoży,
A obfitość swe w pałacach gniazdo założy.
     Prze bracią ze wszech namilszą, prze krewne moje
     Wiecznie się ja starać muszę o dobre twoje:
     Prze dom Pański świętobliwy, na twe pożytki
     Gotówem zdrowie swe ważyć i siły wszytki.
 "Psałterz Dawidów"

No comments:

Post a Comment