Tyś wielką chlubą naszego narodu

Ps 48 (47) - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Refren Psalmu przeznaczonego na dziś i na inne święta maryjne jest zaczerpnięty z Księgi Judyty: "Tyś wielka chlubą naszego narodu" (Jdt 15, 9d). Słowa te wypowiedziano o Judycie, mądrej niewieście, której czyn warto przypomnieć modląc się słowami dzisiejszego Psalmu. Skrót tej historii można znaleźć tutaj. Zobaczymy w niej, że Bóg często wybiera na narzędzia to, co słabe w oczach świata. I tak nie znający lęku  i niepokonany wojownik i dowódca Holofernes zginął z ręki słabej kobiety. 
Męstwo i ufność Judyty są zapowiedzią męstwa i ufności Maryi. Dziś czcimy jej szczególną obecność na Jasnej Górze, gdzie w Częstochowskiej Ikonie odbiera cześć wiernych. Do Jasnogórskiego Sanktuarium możemy odnieść słowa Psalmu 48:  
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały ...
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.
Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie jego wieże, by powiedzieć, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Zwróćmy uwagę, że ostatnia strofa odwołuje się do zwyczaju pielgrzymwania: Obejdźcie dokoła ... by powiedzieć, że Bóg jest naszym Bogiem

„Zjawisko pielgrzymowania jest prawie tak stare jak dzieje ludzkości. Występuje w wielu religiach. W Starym Testamencie za pierwowzór wszelkiego pielgrzymowania uznaje się wędrówkę Abrahama z Ur chaldejskiego do ziemi obiecanej mu przez Boga (Rdz 12, 1-4) oraz wyjście Narodu Wybranego z Egiptu do ziemi obiecanej i jego czterdziestoletnią drogę przez pustynię. Z czasem pielgrzymowanie stało się obowiązkiem mężczyzn w Izraelu. Tego pobożnego zwyczaju przestrzegał również Jezus. Mając dwanaście lat, udał się wraz z Maryją i Józefem do Jerozolimy na święto Paschy (Łk 2, 41-5). Również później, w trakcie swojej działalności publicznej – „Jezus udawał się w pielgrzymce do Świątyni Jerozolimskiej co roku przynajmniej na święto Paschy. Jego misję wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie” (KKK 583). Zwyczaj pielgrzymowania przejęli także chrześcijanie (...)
W naszej Ojczyźnie wierni pielgrzymują przede wszystkim do sanktuariów maryjnych, spośród których najczęściej nawiedzanym jest Jasna Góra. To właśnie do Jasnogórskiej Matki Najświętszej mamy zwyczaj przychodzić z naszymi prośbami, to przed Jej częstochowskim wizerunkiem dziękujemy za otrzymane łaski, prosimy o opiekę i wstawiennictwo w wielu różnych sprawach. Zawierzamy Jej siebie samych, nasze rodziny, parafie, zakłady pracy, lokalne środowiska i całą Ojczyznę”

Bp Stefan Regmunt, Słowo Pasterskie 28 czerwca 2012 r

No comments:

Post a Comment