Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Ps 34 - XXI Niedziela Zwykła, B
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia.
Dzisiejsza część Psalmu 34 opowiada o Bożej opiece. Pan jest blisko tych, którzy Jemu powierzają swoje życie, którzy w Nim znajdują ucieczkę.
Świadomość Bożej opieki i wszechmocy miał Naród Wybrany, gdy po przejściu Jordanu dokonywał wyboru, komu chce służyć:
Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć” ... Naród odrzekł tymi słowami: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana... Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.
Zatrzymajmy się na chwilę wobec tego wydarzenia. Zapytajmy się samych siebie, czy umielibyśmy wyliczyć dzieła Opatrzności Bożej w naszym życiu, wskazać wydarzenia, w których doznalismy Jego opieki? Jaki jest wobec tego nasz wybór - czy chcemy świadomie i całym sercem służyć Panu, który dokonuje tak wielkich dzieł wobec nas? 

No comments:

Post a Comment