Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry

Psalm 34 - XX Niedziela Zwykła, B
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni Pańskiej.

W liturgii Słowa XX Niedzieli Zwykłej Psalm 34 umieszczony jest pomiedzy czytaniem wychwalającym wartość mądrości (Prz 9, 1-6) a listem św. Pawła do Efezjan (Ef 5, 15-20) w którym Apostoł nawołuje: "Postępujcie nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy...". Mając w pamięci treść czytań wracamy do fragmentu Psalmu 34 przeznaczonego na dziś. Psalmista uczy swoich słuchaczy bojaźni Pańskiej, którą Pismo Święte zawsze umieszcza bardzo blisko mądrości. Zobaczmy:
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana (Syr 1, 14)
Oto bojaźń Pańska - ona jest mądrością (Hi 28, 28)
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy (Ps 111, 10)
Treścią mądrości jest bojaźń Pańska (Prz 9, 10)
Bojaźń Boża strzeże prawości życia. Uwalnia od lęku. Ci, którzy się boją Boga, z ufnością oczekują Jego miłosierdzia. Bojaźń Boża dyscyplinuje człwoieka i przez to otwiera na prawdziwe wartości - prowadzi do pełni życia:
W bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką. Źródłem życia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć (Prz 14, 26-27)
Aby wzrastać w bojaźni Bożej:
  • poświęć trochę swojego czasu na studium, by poznać dar bojaźni Bożej
  • módl się o nią, np. słowami: „Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia” (Ps 86,11b)
  • rozważaj dzieła Boga w historii zbawienia - i w historii swojego życia
  • pielęgnuj mądrość: „Jeśli … ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów - to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga” (Prz 2, 1-5)
  • zachowuj przykazania: „Niech bojaźń Boża, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków; przestrzegaj przez wszystkie dni twojego życia nakazów, które ci ogłosiłem” (Pwt 6,2).
  • pragnij pełnić wolę Bożą
_________

Bojaźń Boża początkiem mądrości.
Spraw, niech dar Twój w mym życiu zagości,
Bym odczuł cały ogrom Boga i poznał,
Co pokory droga, co pokory droga!
     Duchu Święty, na pamięć wieczności
     Niech unikam światowych marności.
     Niech świętość chroni mnie przed grzechem,
     A sprawiedliwość da pociechę.
          Wszechobecność przestrogą niech będzie,
          Że Bóg słyszy i widzi mnie wszędzie.
          O Duchu Święty, bądź pobudką,
          Bym nigdy Ci nie sprawił smutku!

No comments:

Post a Comment