Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Ps 34 - XIX Niedziela Zwykła B
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry...
W słowach Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry Psalmista zaprasza nas do "smakowania" dobroci Pana. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia wobec Eucharystii - Chleba, który staje się rzeczywistym Ciałem Jezusa Chrystusa, w którym możemy dosłownie smakować, jak dobry jest Pan."Eucharystia jest rzeczywistym uobecnieniem najważniejszego momentu historii zbawienia: śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest najświętszą Ofiarą Kościoła, w której Jezus Chrystus, nasz jedyny Kapłan, który raz jeden ofiarował się na krzyżu za zbawienie całego świata, ponawia i uobecnia to swoje ofiarowanie. W Eucharystii Jezus nieustannie oddaje się w ręce Ojca dla nas i za nas. W tym akcie oddania się Syna Ojcu uczestniczy cały Kościół, uczestniczy każdy z nas."
"Ciało i Krew Jezusa, uobecniane pod postaciami chleba i wina, są rzeczywistymi znakami Jezusowej śmierci na krzyżu. Śmierć Jezusa, uobecniana w Eucharystii, nieustannie objawia nam najwyższą miłość Boga do człowieka. W Eucharystii spełniają się słowa Jezusa: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16)"
J. Augustyn SJ, W Jego ranach (source)

No comments:

Post a Comment