Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

Ps 18 - XXX Niedziela Zwykła A, XXXI B
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, Opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
We wstępie do Psalmu czytamy, że jest to pieśń "Sługi Bożego, Dawida, który wypowiedział do Pana te słowa, gdy go Pan wybawił z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula."
Ten Psalm jest odpowiedzą na bardzo konkretną życiową sytuację, gdy Dawid potrzebował obrony, bo zagrożone było jego życie, i Pan przyszedł mu z pomocą

_________

Pomódl się tym psalmem. 
Odnajdź w Panu Skałę, Tarczę, Opokę, Moc i Obronę! 
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, Opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Powtarzaj te słowa wielokrotnie, aż w rytm oddechu wpisze się początek wiersza: "Miłuję Cię, Panie..."

No comments:

Post a Comment