Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Ps 16, XXXIII Niedziela Zwykła B
[Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył]
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem
to On mój los zabezpiecza.
Kiedy Izraelici powrócili do Kraju Kanaan po latach niewoli egipskiej, Jozue - zgodnie z rozporządzeniem Mojżesza - każdemu pokoleniu przydzielił część kraju. Każdemu - oprócz Lewitów:
Oto co otrzymali w dziedzictwie Izraelici w kraju Kanaan … Podział dokonany został losem, tak jak Pan rozkazał przez Mojżesza, dla [wszystkich] pokoleń, … lecz dla lewitów nie wyznaczył dziedzictwa pośród nich. … Lewitom nie nadano żadnego działu w ziemi, a tylko niektóre miasta do zamieszkania. (Joz 14, 1 – 5)
Lewici nie otrzymali przydziału ziemi, ponieważ byli przeznaczeni dla Pana. Oto moment powołania Lewitów:
Każ wystąpić lewitom przed Namiot Spotkania … Izraelici włożą na nich ręce. Następnie Aaron … przekaże lewitów jako ofiarę ze strony Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. … Wyodrębnij lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do Mnie należą. … Biorę ich spośród Izraela w miejsce … wszystkich pierworodnych. Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu … Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. (Lb 8, 9 – 17)
Jako oddani Bogu na własność, nie mają udziału w podziale Ziemi Kanaan. Za to Pan sam jest ich dziedzictwem. Należąc całkowicie do Pana, jedynie w Nim pokładają ufność i w Nim znajdują zabezpieczenie. Przeczytajmy raz jeszcze:
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.  Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo. (Ps 16, BT)
Pryznależność do Pana pozwala w Nim pokładać niezachwianą ufność! Cóż może spotkać kogoś, kto należy do Boga? Czego ten człowiek ma się obawiać? 

***
Pomyśl: Kto/co jest Twoim zabezpieczeniem?

No comments:

Post a Comment