Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Ps 33 - XXIX Niedziela Zwykła
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę...
Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.


Oczy Pana zwrócone na bogobojnych...
Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie (Ps 32,8).
Oczy Pana [zwrócone] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie (Ps 34,16).
...na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

"Pokora tych, którzy służą Bogu ukazuje, w jaki sposób pokładają oni nadzieję w Jego miłosierdziu. Kto bowiem nie ufa swoim wielkim poczynaniom ani nie oczekuje usprawiedliwienia przez swoje uczynki, ten jedyną nadzieję zbawienia pokłada w miłosierdziu Boga" 
św. Bazyli, Homilia o Psalmach

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska 
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

"Boża łaska i ludzka nadzieja spotykają się i nawzajem obejmują. Miłosna wierność Boga (według znaczenia oryginalnego hebrajskiego słowa, tutaj użytego, "heMsed"), podobna do płaszcza, otula nas, ogrzewa i chroni, ofiarując nam spokój i dając pewny fundament naszej wierze i naszej nadziei" 
bł. Jan Paweł II, Katechezy o Psalmach i Hymnach


No comments:

Post a Comment