Błogosławiony, kto się boi Pana

Psalm 128 - XXXIII Niedziela Zwykła A, XXVII B
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

W chórze z wersetem z Psalmu 128 inne Psalmy wkazują wyraźnie drogę do szczęścia.  Jeśli uważnie przyjrzymy się cytatom poniżej, to wszystkie ine kierują nas w stronę RELACJI z Bogiem. Wbrew medialnym receptom komercyjnym, nic nie trzeba "kupić" ani nic z rzeczy które posiadamy wymienić na lepszy model, by być szczęśliwym.
Człowiek może znależć szczęście w RELACJI z Panem - podążając za Nim, patrząc na Niego, prosząc o przebaczenie, należąc do Pana, uciekając się do Niego... itd, cokolwiek podpowiedzą Psalmy poniżej.

"Recepty" na Szczęście w Psalmach
Szczęśliwy mąż, który ... ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (Ps 1,1-2)
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. (Ps 32,1a-2)
Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. (Ps 33,12)
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps 34,9)
Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu. (Ps 40,5)
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku! (Ps 65,5)
Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! (Ps 84,13)
Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. (Ps 89,16)
Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz. (Ps 94,12)
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Ps 112,1)
Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan. (Ps 144,15)
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim. (Ps 146,5)

No comments:

Post a Comment