Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Ps 126 - XXX Niedziela Zwykła BII Niedziela Adwentu C
Gdy Pan odmienił los Syjonu... Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości.
Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na Południu.
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba (Ps 85, 2)
Wyrażenie "odmieniłeś los" oznacza nie tylko przywrócenie dawnego stanu i powrót z niewoli babilońskiej, ale także eschatologiczne odnowienie. Zakłada ono wewnętrzne nawrócenie i odpuszczenie grzechów (komentarz z Biblii Tysiąclecia). 
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. ... Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. (Jr 31, 7-9 1sze czyt. XXX NZ) 
Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać (Am 9, 14).
W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem ... odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan (So 3, 20).
Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. (Ba 5, 1-9 1sze czyt. II N. Adw.) 
We wszystkich wymienionych powyżej tekstach zwraca uwagę forma czsownika, wskazująca na działanie Boga: "przyprowadzę", "uwolnię", "odbuduję", "przywiodę"... "Bóg przyprowadzi".
____________
Porównaj: Psalm 126 ...
Mówiono wtedy między poganami: „Wielkie rzeczy im Pan uczynił".Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość.
... i Pieśń Maryi: 
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy ... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1, 46 - 49)

No comments:

Post a Comment