Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije nieprzyjaciela...

PSALM 21
Ps 21, Biblia tysiąclecia
Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije
Nieprzyjaciela swego, przeto też użyje
Nieśmiertelnej radości; bo jaka być może
Więtsza uciecha, jedno łaska Twa, mój Boże?
2) Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
Dałeś mu, czego pragnął, a oczkolwiek prosił,
W żadnej rzeczy odmiotu nigdy nie odnosił.
Uprzedziłeś łaską swą, Panie, myśli jego,
Włożyłeś nań koronę z kamienia drogiego.
(3) Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. (4) Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosła-wieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.


O zdrowie prosił, a Tyś dni jego przedłużył,
Aby nieprzeżytego wieku wiecznie użył.
Wielka cześć Jego, Panie, z Twojej życzliwości,
Wielkiej na wszytki strony prze Cię jest zacności.
Postawiłeś go wzorem Twego pożegnania,
W radościach swych na wieki nie uzna przerwania.
(5) Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. (6) Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. (7) Bo go czynisz błogosałwieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
W tobie król swą nadzieję kładzie, wieczny Boże,
A będąc w Twej opiece szwankować nie może.
Przed Tobą nieprzyjaciel Twój się nie uchroni;
Twoja ręka Twe wszytki przeciwniki zgoni.
(8) Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje. (9) Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
Jako w ognistym piecu płomienie pałają,
Tak oni w Twoim gniewie nieznośnym zgorają.
I z korzeniem je wyrwiesz; a ich plemię, Panie,
Tak wygładzisz, że ani pamiątka zostanie.
(10) Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi! (11) Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich!
Przeciw Tobie szaleni buntować się śmieją;
Rozczęli radę, ale miną się z nadzieją.
Bo na wet tył podadzą sromotnie, a w oczy
Twój łuk nieuchroniony przedsię im zaskoczy.
(12) Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, (13) bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
Okaż, Panie, siłę swą, a my łagodnymi
Twoje moc niechaj sławiem pieśniami swoimi!
(14) Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.

No comments:

Post a Comment