Błogosławiony, kto się boi Pana

Ps 128 - I Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami.
W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim spoglądamy na Świętą Rodzinę - Józefa, Maryję i Jezusa. Odnieśmy słowa Psalmu: Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami do św. Józefa. Ewangelista Mateusz pisze o Nim: "Józef był człowiekiem sprawiedliwym" (Mt 1, 19). To znaczy "bał się Pana" - przestrzeał Prawa i "chodził Jego drogami" - postępował według przykazań.
Prawo było dla Józefa nie tylko przepisem, ale aktem wierności Przymierzu, częścią kultu Najwyższego i realizacją powołania Narodu Wybranego do świętości. Było sposobem "chodzenia drogami Pańskimi", znakiem i drogowskazem. Gdy jednak Maryja okazała się brzemienną, to przyjęcie Jej do domu było wbrew temu Prawu...
"Prawo upoważniałoby Józefa lub nawet zmuszałoby go do publicznego oskarżenia narzeczonej. Lecz będąc sprawiedliwym, Józef uważał, że nie może publicznie oskarżać Maryi, gdyż uważał Ją za niewinną, pomimo że pozory przemawiały przeciw Niej. Z drugiej strony nie przyznawał sobie prawa do tego, by móc wziąć Ją do swego domu jako swoją żonę, ponieważ miała Ona mieć Dziecko, które nie było jego dzieckiem. „Sprawiedliwość" Józefa polegała więc nie na prostym wykonaniu przepisów prawnych, lecz na głębokim poszanowaniu praw i dobrej sławy drugiego człowieka. Była to uczciwość, która w wysokim stopniu przerastała zewnętrzne raczej wymagania prawa. (...)
Powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 5, 20). 
(...) Taka była sprawiedliwość praktykowana przez Józefa. W jego oczach prawo nigdy nie powodowało ograniczania miłości i zamknięcia jej w pewnych zewnętrznych manifestacjach. Było ono wezwaniem do oddania Bogu głębi swej duszy i do poznania godności osoby bliźniego, jego praw do szacunku i miłości."
(źródło cytatu: Św. Józef Oblubieniec NMP)
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami.
"O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga - którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie słyszeli – nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec!"

No comments:

Post a Comment