Kiedy nas Pan z Babilony wrócił do swego Syonu

Psalm 126
przekład Franciszka Karpińskiego (# CXXV)
Ten Psalm takze od niepewnego autora napisany; pewnie od któregoś z powróconych wygnańców z Babilonii. Winszują sobie Izraelici, że oyczyzne obaczyli, i proszą Boga, ażeby i insi Żydzi po świecie rozproszeni, do kraju swego powrócili.
Kiedy nas Pan z Babilony + Wrócił do swego Syonu,
Z radości tak się nam zdało, + Jakoby snić się to miało.
Tam my niedawno struchleli, + Inszą na siebie twarz wzięli,
Okrzyk radości dowodził + Że Bóg łzy nasze nagrodził.
Poganin na to zdziwiony, + Znak to, powiedział, niepłony:
„Bóg pokazuje swym cudem, + „Że jest łaskaw nad tym ludem.”
Łaskaw nad swoim Bóg ludem, + I to pokazał swym cudem;
Z ciężkich nas kaydan wybawił, + I na swobodzie postawił.
Panie! niech czas się nie traci; + I reszta naszych braci
Niechay powróci w te strony, + Jak potok wiatrem pędzony.
Kto siał w płaczu, żnie w radości, + Nasza siew była w gorzkości,
Oto Pan zdarzył, że i my + Z weselem snopy nosimy.

No comments:

Post a Comment