Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Ps 8 - Niedziela Trójcy Świętej C; sobota, jutrznia IIgo i IVgo tyg.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

No comments:

Post a Comment