Pośród narodów głoście chwałę Pana

Ps 96 (95) - II Niedziela Zwykła C
Śpiewajcie Panu pieśń nową...
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. 
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Psalm 96 został zapisany w Księdze Psalmów, ale też znajdziemy go w 1 Księdze Kronik (1 Krn 16, 23-33), gdzie jest umieszczony pomiędzy znacznym fagmentem Psalmu 105 i nieco mniejszym urywkiem Psalmu 106. Psalmy te były wykonywane podczas uroczystego wniesienia Arki Przymierza do Jerozolimy. 
Podczas przenoszenia Arki miała miejsce taka oto historia: 
Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb. Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Peres-Uzza, tak jest po dzień dzisiejszy. I uląkł się Dawid Boga w owym dniu, mówiąc: Jak wprowadzę do siebie Arkę Bożą? I nie skierował Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją do domu Obed-Edoma z Gat. I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał. (1Krn 13, 7-14)
Dopiero gdy Dawid zbudował sobie domy w Jerozolimie, "przygotował miejsce dla Arki Bożej i robił dla niej namiot" (1Krn 15, 1). Psalm oddaje chwałę Panu Bogu. Jednak oprócz modlitwy uwielbienia znajdziemy w tekście (patrz fragment cytowany wyżej) echo przerażenia, jakie wzbudził wśród swiadków wypadek Uzzy.

Psalm ten śpiewamy w liturgii słowa II Niedzieli Zwykłej roku C. W czytaniach rozbrzmiewa wdzięczność za to, że Bóg jest ze swoim ludem, że zamieszkał pośród nas. Już nie jest tak straszny, że poraża swoją obecnością. Pozwalał się dotknąć, mówił do ludzi, był obecny w ich sprawach (por. wydarzenia w Kanie Galilejskiej J 2, 1-12). Przychodzi do nas z Komunii świętej, w małej hostii - najdelikatniej jak można sobie wyobrazić. W JEgo obecności możemy "śpiewać pieśń nową" - bo wszystko jest nowe, odnowione - Bóg jest z nami!

No comments:

Post a Comment