Pan powiedział do mnie: Tyś Synem moim

Ps 2 - Godzina Czytań I tygodnia brewiarza
Psalm 2 jest Psalmem królewskim. Mógł być spiewany dla uświetnienia uroczystości objęcia rządów przez nowego króla. Oczywiście dla ościennych narodów był to moment łatwy do wykorzystania, by odnowić zadawnione konflikty; dla wasali - okazja by zrzucić z siebie obowiązek lenna. Młody król musiał od razu wykazać się odwagą i siłą, chcąc utrzymać swoje panowanie.
Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi: Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
Liczne księgi Starego i Nowego Testamentu odnoszą słowa Psalmu do Mesjasza - Syna Bożego. Porównajmy fragmenty zebrane niżej (na podstawie marginaliów z Biblii Jerozolimskiej):

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?
  • Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. (Dz 4, 25-28)
Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi: Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
  • I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (Ap 19, 19)
Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
  • Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Łk 3, 22)
  • Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. A [to], że Go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził: Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dozwolisz, aby Twój Święty uległ skażeniu. (Dz 13, 33-35)
  • Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (Hbr 1, 5)
  • Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził. (Hbr 5, 5)
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
  • A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. (Iz 49, 6)
  • Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Dn 7, 14)

No comments:

Post a Comment