Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Ps 91 (90) I Niedziela Wielkiego Postu C
Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, abyś nie uraził stopy o kamień.
Psalm 91 sławi Bożą opiekę. Psalmista zapewnia, że Pan wybawi człowieka z wszelkiej niedoli i że czuwa nad każdym jego krokiem. Będąc w obecności Bożej człowiek nie leka się niczego, bo Pan strzeże go, odsuwa niebezpieczeństwa i niedolę, posyła swoich aniołów by strzegli człowieka.
Słowa Psalmu powracają w Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu, w scenie kuszenia Jezusa. Przewrotnie diabeł używa słów Psalmu, by wystawić Jezusa na próbę:
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. (Łk 4, 10-11)
Źródło cytatu użytego w tym fragmencie Ewangelii możemy łatwo znaleźć w umieszczonym wyżej fragmencie Psalmu 91. Oczywiście wiemy, jaką odpowiedź dał Mistrz: "Powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego". Widzimy jednak, że nawet najświętsze rzeczy - tu: słowa Pisma świętego - mogą być opacznie użyte, przewrotnie wykorzystane. 

***
Panie strzeż nas, byśmy Twoich słów nie używali do osądzania naszych braci... Abyśmy szafując Twoim słowem nie wystawiali ich wiary na próbę... Abyśmy - posiadając największe skarby, Twoje słowa - nie byli zgorszeniem.

No comments:

Post a Comment