Błogosławiony, kto zaufał Panu

Ps 1, VI Niedziela Zwykła C
Dwie drogi życia
Liturgia Słowa Szóstej Niedzieli Zwykłej ukazuje dwie drogi, dwie życiowe postawy: jedna z nich wiedzie do błogosławieństwa, druga do przekleństwa. Psalm 1 - psalm o dwóch drogach życia - doskonale wpisuje się w treść czytań VI Niedzieli Zwykłej:

Błogosławieństwo
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją... (Jr 17, 7-8)
Przekleństwo
Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce... (Jr 17, 5-6)

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników... lecz ma upodobanie w Prawie Pana... (Ps 1, 1-3)

Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie... (Ps 1, 4-6)

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy... wy, którzy teraz głodujecie... którzy teraz płaczecie...
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą ... z powodu Syna 
Człowieczego... cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. (Łk 6, 20-23)

Biada wam, bogaczom... wam, którzy teraz jesteście syci... wam, którzy się teraz śmiejecie... 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. (Łk 6, 24-26)

Kiedy czytamy powyższe teksty natchnione, być może poznamy i doświadczymy, że do nas właśnie odnoszą się słowa: 
Kładę przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. 
Wybierajcie więc życie, abyście żyli. 
(Pwt 30, 18).

No comments:

Post a Comment