Pan moim światłem i zbawieniem moim

Source: strona o Chuście z Manopello
Ps 27 (26) 
II Niedziela Wielkiego Postu C


O Tobie 
mówi moje serce: 
«Szukaj Jego oblicza».

Będę szukał 
oblicza Twego, Panie. 
Nie zakrywaj przede mną 
swojej twarzy...

Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21)


Uradowali się uczniowie 
ujrzawszy Pana (J 20, 20)


Bardziej niż kiedykolwiek wpatrujemy się w oblicze Pana… Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym. […] 
Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże... (Novo Millennio Ineunte 16. 20)

No comments:

Post a Comment