Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ps 103 (102), VII N. Zwykła A, C
Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
On odpuszcza winy i leczy choroby, życie ratuje, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.

Miłosierny jest Pan i łaskawy Ps.103


"Bóg jest miłosierny,
to znaczy nie zapomina o człowieku"
Kard. Stanisław Dziwisz
"Bóg jest łaskawy, 
to znaczy, że Bóg zstępuje, aby być z nami"
Ks. Józef Pierzchalski

No comments:

Post a Comment