Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg

Ps 34, IV Niedziela Wielkiego Postu C
Powrót syna marnotrawnego, 
Rembrandt
Szukałem Pana, 
a On mnie wysłuchał 
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
     Spójrzcie na Niego, ...
     a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, 
a Pan go usłyszał, 
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Ps 34 to zaproszenie do uwielbiania dobroci Boga. W kontekście czytań IV Niedzieli Wielkiego Postu, których sercem jest Ewangelia o synu marnotrawnym, szczególnego znaczenia nabierają słowa Psalmu: Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszałoraz  oblicza wasze nie zaznają wstydu - wydają się one opisywać scenę spotkania syna marnotrawnego z miłosiernym ojcem.


Oblicza wasze nie zaznają wstydu...
Jak pięknie zostąło ujęte na obrazie Rembrandta, ojciec pochyla się z czułością nad synem... nie oskarża, nie sądzi, nie lituje się, nie okazuje satysfakcji, nie zawstydza i nie upokarza syna. Przeciwnie, jego oblicze jest pełne pokoju i troski, współczucia i miłosierdzia; akceptacji, która nie jest jednak pozbawiona stanowczości. Ojciec przygarnia syna, który wie, że źle zrobił - cała postawa powracającego mówi o tym, że doświadczył skutków swojego działania, i że żałuje. I jednocześnie syn nie boi się! Ojciec nie daje mu najmniejszego powodu do strachu.   
Jak dobry jest Pan Bóg! Pan uwalnia od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zaznają wstydu.

No comments:

Post a Comment