Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?

Ps 22 (21), Niedziela Męki Pańskiej
Słowa, którymi Psalmista opisywał swoją udrękę, odpowiadają opisowi Męki Chrystusa. Sam Jezus modlił się słowami Psalmu 22 umierając na krzyżu.

Psalm 22 na stacjach Drogi Krzyżowej:
 1. Sąd Piłata
  Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela!
 2. Jezus bierze krzyż
  Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową.
 3. Pierwszy upadek
  Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił; do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
 4. Spotkanie z Matką
  Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona; Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki.
 5. Szymon pomaga nieść krzyż
  Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
 6. Weronika ociera twarz Jezusowi
  Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
 7. Drugi upadek
  Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje.
 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty
  Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci.
 9. Trzeci upadek
  Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.
 10. Odarcie z szat
  A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię.
 11. Przybicie do krzyża
  Osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości.
 12. Śmierć na krzyżu
  Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
 13. Zdjęcie z krzyża
  Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
 14. Złożenie do grobu
  Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia: Chwalcie Pana wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!

No comments:

Post a Comment