Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ps 118 (117), Niedziela Miłosierdzia Bożego C
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy.

Oto jest dzień! Dziś jest czas dany nam przez Pana, by żyć, by Go chwalić, by czynić dobro. Ile Dobrej Nowiny jest w tym "dziś"! Dziś jest czas błogosławieństwa, dziś czas wybrany przez Pana dla naszego zbawienia. Dziś jest czas stworzenia, dziś jest czas zbawienia. Nie ma lepszego czasu na nawrócenie: dziś jest ten czas.
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. (Hbr 3, 13)
Dziś jest dzień MIŁOSIERDZIA. To nie znaczy, że tylko dziś Bóg okazuje miłosierdzie, bo tylko dziś jest miłosierny, ale że dziś czcimy tajemnicę miłosierdzia Pana. To jest czas dla nas, byśmy zatrzymali się wobec tej potężnej Miłości, która nie potrafi dawać mało, która nie pamięta złego, która ufa człowiekowi i daje mu aż taką wolność, że ten może odejść...
Nikt nie potrafi opisać Jego czynów, a któż będzie mógł zbadać Jego wspaniałe dzieła? Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia? Nie ma tu nic do zmniejszenia ani do dodania, ani nie można zbadać cudownych dzieł Pańskich. (Syr 18, 4-6)
Jest to też dzień dany nam, byśmy uczyli się miłosierdzia: byśmy poznawali, czym jest miłosierdzie, i byśmy uczyli się mu UFAĆ:
Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, /które wiedzie/ ku życiu wiecznemu. (Jd 20)
Świętując dziś Boże Miłosierdzie prośmy Pana, by tak kształtował nasze serca, "...byśmy pamiętali o dobroci [Jego], gdy sądzimy, i oczekiwali miłosierdzia, gdy na nas sąd przyjdzie (Mdr 12, 22)

No comments:

Post a Comment