Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Anastasis
Ps 30 (29) III Niedziela Wielkanocna C
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Liczne wypowiedzi Nowego Testamentu, według których Jezus został wskrzeszony "z martwych", zakładają, że przed zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych. Takie jest pierwsze znaczenie, jakie przepowiadanie apostolskie nadało zstąpieniu Jezusa do piekieł; Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. (KKK 632)
Chrystus ... umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu (1P 3, 18-19)
Chrystus zstąpił więc do otchłani śmierci, aby umarli usłyszeli głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyli. Jezus, Dawca życia, przez śmierć pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolił tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Od tej chwili Chrystus Zmartwychwstały ma klucze śmierci i Otchłani, a na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. (KKK 635)

***
Oto Ja, twój Bóg, (...) teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie! Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.
Zstąpienie Pana do OtchłaniStarożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę.
w: Brewiarz, Wielka Sobota, Godzina Czytań

No comments:

Post a Comment