My ludem Pana i Jego owcami

Ps 100 (99) - IV Niedziela Wielkanocna C
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Radość i wesele towarzyszą nam w liturgii czasu Wielkanocy. Psalm 100 wskazuje dwie drogi uzewnętrznienia radości chrześcijańskiej: służbę i modlitwę.
I. "służcie Panu z weselem"
  • Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. (Mk 10, 42-45)
  • [Bóg] nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy (Łk 1, 73-74)
  • A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. (J 12, 26)
  • Chrześcijańska wolność jest służbą i miłością. (Abp Marek Jędraszewski, source)
II. "stawajcie przed obliczem Pana"
  • Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. (Łk 6, 12)
  • Powiedział im … że zawsze powinni modlić się i nie ustawać (Łk 18, 1)
  • Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz 8, 26)
  • Niech moja modlitwa wznosi się do Ciebie jak dym kadzidła (Ps 141, 2)

No comments:

Post a Comment