Wezwanie do chwalenia Pana

Ps 95 (94) Invitatorium
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Przyjdźcie - stańmy - śpiewajmy - wznośmy okrzyki - uwielbijamy!
Słowo Boże zachęca nas do pełnego radości i uniesienia stanięcia prze Panem. Uwielbienie wznosi się z serca przepelnionego ufnością wobec Stworzyciela, wobec Tego, który trzyma swoje stworzenie w dłoni. 
Połączenie użytych w Psalmie czasowników opisujących postawy modlącego się - stańmy, padajmy na twarze, wznośmy okrzyki, zegnijmy kolana - rysuje przen naszymi oczami prawdziwy taniec uwielbienia, dynamiczny wyraz bezgranicznej radości czlowieka, który chce całemu światu oznajmić to, co sam odkrywa: On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku - oto człowiek jest Bożym stworzeniem, należy do Boga! 

No comments:

Post a Comment