Całemu światu głoście Ewangelię

Ps 117 (116) IX Niedziela Zwykła, C
Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga. I odrzucą wszystkie swoje bożki i tych, którzy ich wiedli na manowce, i uwielbiać będą Boga na wieki w sprawiedliwości. (Tb 14, 6)
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 19)

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. ... W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. (Mt 12, 17-21)
Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. (Ap 15, 4)

No comments:

Post a Comment