Ożyje serce szukających Boga

Ps 69 (68) XV Niedziela Zwykła C
Boże, wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności.
Ożyje serce szukających Boga
Dwie refleksje przychodzą z rozważaniem tego wersetu: 
1. Nasz Bóg jest Bogiem Życia. Źródłem i Pełnią Życia. Jeżeli więc czujemy, że tego życia nam brakuje, gdzieś ono w nas zanika, nie żyjemy w pełni ale jakby trwamy tylko pośród zmieniających się kolei losu, to pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do Źródła Życia - do Boga, który go nam udzieli obficie. Kiedy więc udamy sie do Niego?
2. "Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie" - samo szukanie Boga jest już życiodajną zmianą na jaka się zdecydowaliśmy. Słusznie więc powtarzamy w refrenie psalmu: ożyje serce szukającyh Boga. Wystarczy szukać, by znaleźć Źródło Życia.
Zobaczmy, jak Słowo to spełnia się na przykładzie uczonego w Prawie z Ewangelii 15 Niedzieli Zwykłej (Łk 10, 25-37). Otóż wystawia on Nauczyciela na próbę zadając pytanie jak osiągnąć życie wieczne. Uczony zna Prawo i wie, że należy zachować przykazania - i to Jezus potwierdza: tak czyń, a będziesz żył. Widać to jednak nie wystarcza uczonemu w Prawie, bo pyta dalej: kto jest moim bliźnim? Ten człowiek szuka, dociekliwie pyta i drąży. Ewangelista zapisał, że uczony zadawał pytania chcąc się usprawiedliwić. Jakikolwiek był motyw zadawania pytań, na koniec czytanej perykopy ten sam uczony w Prawie wie, kto jest jego bliźnim, i udziela z głębi serca prawidłowej odpowiedzi:
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie.
Serce tego, który szukał Pana, ożyło - jego umysł z powrotem stał się zdolny do prawidłowego osądu; nie potrzebował już więcej dodatkowych przepisów określających kto jest bliźnim a kto nim nie jest. 
Miej odwagę pytać. Pan odpowie, i ta odpowiedź wróci Ci życie.

No comments:

Post a Comment