Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, idąc swą drogą, jak mu przepisana

Psalm 128
Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, + Idąc swą drogą, jak mu przepisana.
Prace rąk swoich spożyjesz spokojnie, +  I Bóg Ci będzie błogosławić hojnie.
I żona twoja pobłogosławiona, + Licznem potomstwem będzie obdarzona;
A syny twoje chlubą domu twego, +  Jako gałązki szczepu oliwnego.
Tak błogosławi Bóg w ziemskiej podróży, + Kto się go boi, kto mu wiernie służy.
Niech cię swą łaską darzy Bóg z Syonu, +  Oglądaj szczęście ojczyzny do zgonu.
Synów twych synów, i rodu dalszego, + I błogi spokój narodu całego.

ks. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny 1867 r. (w tym spiewniku Ps nosi nr 127)

No comments:

Post a Comment