Szczęśliwy każdy! kto się boisz Pana, idąc w swey drodze, jak ci przepisana

Psalm 128
Od niepewnego autora jak poprzedzający, ten Psalm złożony: chwali życie małżeńskie, i przy bojaźni Bożey błogosławieństwa obiecuje.
Szczęśliwy każdy! kto się boisz Pana, + Idąc w swey drodze, jak ci przepisana,
Pożyjesz słodko, dając Bogu dzięki: + Prace twey ręki.
Jako winograd buyne niesie grona, + Tak w twoim domu żona ulubiona,
Z tobą, jako młode oliwki pospołu, + Dzieci, w krąg stołu.
Tak błogosławi Bóg w ziemskiey podróży, + Kto się go boi, i wiernie mu służy.
Niech błogosławi tobie Pan Syonu, + Do twego zgonu.
Abyś mógł widzieć przez całe twe życie, + Święty dom Pański, w jak naylepszym bycie;
Synów twych syny, i pokóy z weselem, + Nad Izraelem.
przekład Franciszka Karpińskiego (Psalm CXXVII)

No comments:

Post a Comment