Całym Cię sercem chwalić będę, Panie

Nieszpory Niedzielne w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego (XVIII w.)
PSALM 111

Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, + gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, którymi władnie, jak Mu się podoba.
Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.
Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; karmi i hojnie bogaci lud wierny.
Stateczny w słowie, co raz postanowił, wiecznymi czasy tego nie odmówił.
Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, a ten kraj synom Izraela dany.
Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, a zaś słusznością prawa prostowane.
Te się na wieki żadnych lat nie boją, bo na słuszności i na prawdzie stoją.
Pan sługi Swoje z niewoli wybawił i dla nich wieczny testament zostawił.
Imię ma straszne i pełne świętości, a bojaźń Boża początkiem mądrości.
Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 

No comments:

Post a Comment